RIB555

(Bilderna visar inte nödvändigtvis det som är standardutrustning)