RIB555 ger ett elegant och påkostat intryck. Genom att pontonen i aktern ligger i vattenlinjen är den oerhört stabil.