Prov på suverän manöverförmåga. Glöm dock inte att koppla fast dödmansgreppet. På våra båtar är det monterat så att det kan kopplas runt höger lår och trasslar då inte in sig i ratt och reglage.