Djupt V-skrov och luftsmörjning bidrar mycket till de fantastiskt fina sjöegenskaperna.