Varje sektion av pontonen har egen påfyllningsventil (vänster) och övertrycksventil (höger). Bilden visar Leafield-ventiler som vi, och många andra, anser vara marknadens i särklass bästa.