Färdigmonterade ekipage klara för leverans till kund. Heltäckande transportkapell håller dem rena.