Motorer, reglage, instrument med mera...

(Bilderna visar inte nödvändigtvis det som är standardutrustning)