Lennart gör de sista finjusteringarna vid monteringen av en Mercury-motor.