Instrument och reglage samlade framför föraren. Dödmansgreppet sitter lågt monterat för att inte snodden skall trassla in sig i reglage och ratt.