2-spaks racingreglage. Växel till vänster (svart) och gas till höger (röd).