Varför två spakar? Föraren kan arbeta med gasreglaget i hela dess slaglängd vilket ger mycket fin kontroll över gaspådraget. Dessutom är det ingen risk att man råkar peta ur växeln när man snabbt drar av på gasen, t.ex när man lättar från en vågtopp. PS. Vi monterar 1-spaksreglage också. DS.