Luftsmort skrov. De två tvärgående trösklarna gör att luft sugs in från skrovsidorna och sprids ut som luftbubblor under den aktre delen av skrovet. Därmed minskar vattenfriktionen vilket sänker bränsleförbrukningen. Dessutom blir båten mer lättsvängd och därmed roligare att manövrera.