Inredning, utrustning osv.

(Bilderna visar inte nödvändigtvis det som är standardutrustning)