Det är gott om stuvutrymme inuti konsolen. Notera också placeringen av batteriet. Ger bl.a bättre balans i båten än om det sitter i aktern.