48 knop, stabilt och bekvämt. Ta för vana att alltid koppla fast snodden till dödmansgreppet innan du startar motorn. Tycker du snodden trasslar in sig i ratt och reglage? Vi monterar dödmansgreppet så att snodden kan sitta runt höger lår. Inget trassel men lika säkert.