På vissa modeller fäller vi in brandsläckaren i konsolen eller ett säte. Släckaren blir lättåtkomlig och samtidigt skyddad.